Τελευταία νέα

Μεγάλος κίνδυνος για διοικήσεις σωματείων και στελέχη των αγώνων

Βόμβα στα σωματεία και τα στελέχη των αγώνων έβαλε ο Νόμος 4509/17 που από 1/1/2018, προβλέπει εισφορά στον ΕΦΚΑ σε ποσοστό 26,95%, στις αποζημιώσεις και ημεραργίες Διαιτητών- Κριτών- Παρατηρητών. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 στο άρθρο 55 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ρητά ότι:

1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 περίπτωση α' και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παραγράφου 1 υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας
του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 περί κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, προκάλεσε την απόφαση της ΓΣ να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ της ΟΧΕ, που πήρε μια πολύ δύσκολη πολιτικά απόφαση. Αφενός να μετακυλήσει το βάρος των ημεραργιών των στελεχών αγώνων στα σωματεία, αφετέρου να τους υποδείξει ότι θα πρέπει πλέον πλην του 20%, που θα υποτίθεται ότι ήδη παρακρατείται σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/16, να προστεθεί και το 26,95% υπέρ ΕΦΚΑ. Στα παρακάτω παραδείγματα μπορείτε να καταλάβετε τι θα συμβεί

- Διαιτητής για τη συμμετοχή του σε αγώνα Α1 θα έπρεπε να λάβει καθαρή αποζημίωση 100 Ευρώ. Το σωματείο που οφείλει να κόψει παραστατικό, θα πρέπει να εκδόσει 125 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 20% που παρακρατείται αυτόματα υπέρ ΟΑΕΕ. Άρα ο διαιτητής θα λάβει 100 ευρώ στο χέρι εκ των οποίων 10% το καταβάλει στον σύνδεσμο τον οποίο είναι μέλος. Αρα το καθαρό ποσό που λαμβάνει είναι 90 Ευρώ. Τώρα με την απόφαση αυτή που επιβάλλει ο Νόμος, θα παρακρατείται και 26,95%, άρα το καθαρό ποσό θα είναι 73,05 Ευρώ, αφού η παρακράτηση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ θα γίνεται στα 100 ευρώ που -θεωρητικά- υπάρχει με το παραστατικό. Ανάλογα για Α1 γυναικών και Α2 ανδρών το ποσό γίνεται από 56,25 με παραστατικό (45 ευρώ καθαρά) σε 32,85, για την Α2 γυναικών και Β εθνική από 43,75 με παραστατικό (35 ευρώ καθαρά) σε 25,50 και για τα ηλικιακά από 15 με παραστατικό (12 ευρώ καθαρά) σε 8,7 ευρώ. Σε όλα τα καθαρά ποσά τα στελέχη αποδίδουν το 10% για τη λειτουργία των συνδέσμων τους.

- Τώρα αν ο διαιτητής αυτός μετακινείται, εκτός των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης, δικαιούται ημεραργία. Δηλαδή ενα ποσό για έξοδα φαγητού κλπ. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 40 ευρώ για μετακινήσεις μεγαλύτερες από 201 χλμ και 60 ευρώ αν απαιτείται διανυκτέρευση. Το σημαντικό αυτής της απόφασης είναι ότι μέχρι σήμερα οι ημεραργίες καλύπτονταν από την ΟΧΕ. Τώρα με την απόφαση που έλαβαν τα σωματεία στη ΓΣ, η πληρωμή των ημεραργιών αποτελεί υποχρέωση για τα σωματεία και εκτός του ότι θα πρέπει να εκδίδεται παραστατικό, θα πρέπει να παρακρατείται και ποσοστό 26,95% υπέρ ΕΦΚΑ.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά πλέον με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται ως εξής:

- Τα σωματεία με την απόφαση τους αναλαμβάνουν ένα ακόμα βάρος. Δικιά τους απόφαση και μάλιστα με ΓΣ. Το πρόβλημα είναι ότι πλεον μερικοί κινδυνεύουν. Είναι προφανές ότι αν και η ΟΧΕ τους λέει τι θα έπρεπε να κάνουν ώστε να είναι τυπικά σωστή, δεν το κάνουν όλοι, αφού αυτό εκτός των επιπλέον εξόδων, απαιτεί λογιστή και αρκετή γραφειοκρατεία. Δυστυχώς όμως πλησιάζει η ώρα που θα γίνουν διασταυρώσεις. Και για το 20% που ισχύει από το 2017 άλλα και για το 26,95% που ισχύει από 1/1/2018. Και αυτό θα προκληθεί αυτοματοποιημένα, αφού τα σωματεία που ήδη εκδίδουν παραστατικά στα στελέχη είναι ελάχιστα, γεγονός που θα φέρει νομοτελειακά τον έλεγχο και στα υπόλοιπα, αφού δεν είναι δυνατόν περίπου 8-10 σωματεία να είναι τα μόνα τυπικά στις υποχρεώσεις τους. Αυτόματα λοιπόν, σωματεία και στελέχη κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις και οι διοικήσεις τους με την επιβολή διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, γεγονός που θα τινάξει το οικοδόμημα του αθλήματος στον αέρα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, ότι κάθε χρόνο, χωρίς να υπάρχει κάποιος φορολογικός έλεγχος, τουλάχιστον μια ομάδα αποχωρεί από τις μεγάλες κατηγορίες τα τελευταία 5-6 χρόνια.

- Τα σωματεία στις χαμηλότερες κατηγορίες σε περιοχές που κάθε αγώνας τους απαιτεί μετακίνηση διαιτητών, με αυτό το πρόσθετο βάρος, νομοτελειακά θα καταρρεύσουν. Ας φανταστεί κανείς ενα σωματείο που έχει τμήματα σε Β' Εθνική, Α2 γυναικών και ηλικιακά και η αγωνιστική σε όλα τα τμήματα δεν είναι εντός έδρας, ώστε να αγωνιστούν σε όλους τους αγώνες οι διαιτητές που μετακινούνται και να μετριαστούν τα έξοδα.

- Η ΟΧΕ οφείλει στους διαιτητές ενα ποσό γύρω στις 80.000 ευρώ για ημεραργίες. Αυτά ήταν μέχρι 31/12/17 και δεν χρειαζόταν να υποβληθούν σε κράτηση 26,95% υπέρ ΕΦΚΑ. Όμως αν θα πληρωθούν στο τέλος, επειδή τα χρήματα θα καταβληθούν μετά τη 1/1/2018 που ισχύει ο 4509/17, θα πρέπει να γίνει η παρακράτηση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αφού και τα στελέχη δεν θέλουν να χάσουν χρήματα που δεν θα έπρεπε να χάσουν αν είχαν καταβληθεί τον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά και η ΟΧΕ δεν θέλει να πληρώσει το έξτρα 26,95% στα 80.000

- Είναι πλεον προφανές ότι τα κωλύματα των διαιτητών, ή η προτίμηση να αγωνίζονται σε αγώνες που δεν εκδίδονται παραστατικά θα αυξηθούν, γεγονός που θα πλήξει την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων που μπαίνουν στην τελική τους ευθεία.

Το τι μέλλει γενέσθαι φαντάζει ορατό. Μετά την -με το κοινό περί δικαίου αίσθημα- κατακριτέα απόφαση του ΣτΕ για τους διακριθέντες αθλητές, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα δεχθεί ενα ακόμα πλήγμα. Είναι καιρός η πολιτεία να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να κάνει επιτέλους κάτι για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η ΟΧΕ, η οποία χρειάζεται να αναθεωρήσει κάποιες αποφάσεις της ή να βρεί διάφορα νόμιμα τεχνάσματα ώστε τα σωματεία να αποφύγουν επιπλέον κόστη, επιβάλλεται να μπει μπροστά και να κινητοποιήσει και τις υπόλοιπες ομοσπονδίες ώστε να δημιουργηθεί ενα μέτωπο, για να λυθούν αντι να δημιουργούνται νεα προβλήματα, που καταδικάζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους

Στάθης Παπαχαρτοφύλης
BSc Sports ManagementNo comments