Η Χαλκίδα ...τραβάει το χάντμπολ.... - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Η Χαλκίδα ...τραβάει το χάντμπολ....

 


Να που η Χαλκίδα είναι πια συνυφασμένη με το χάντμπολ...

Στις 16 Οκτωβρίου ( στις 11 π.μ. ), θα γίνει στο κλειστό της Κανήθου η έκτακτη Γενική Συνέλευση  της ΟΧΕ και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00,στον ίδιο χώρο.

Στα θέματα της Γ.Σ. περιλαμβάνονται η έγκριση του προϋπολογισμού του 2023, η έγκριση τροποποιήσεων του Πειθαρχικού Κανονισμού και η έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού αυτής.

Ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. 

Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ο.Χ.Ε.. με έγγραφό τους δώδεκα (12) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή τους περί του ορισμού. 

Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.


                                                                  


        

No comments