Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ


 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ΟΧΕ, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της , την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 11:00, στο  ΟΑΚΑ (Πύλη Δ, κτίριο ανοιχτού κολυμβητηρίου, δίπλα στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID-19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών,το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β΄,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσοτέρων από δύο φυσικών προσώπων(Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00,στον ίδιο πιο πάνω τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022

3.Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Αγώνων.

4.Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαιτησίας.

5.Παρουσίαση του νέου προγράμματος ανάπτυξης και πρωταθλημάτων και συζήτηση επ’ αυτού.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού αυτής.

Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Σχετικά με τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ο.Χ.Ε., υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για την τήρηση -εκ μέρους των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και όλων όσοι ακόμη θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση-, υγειονομικών μέτρων τα οποία είναι τα εξής:

Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

ή

Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου

Χρήση υποχρεωτικής μάσκας σε όλους τους παρευρισκόμενους (συμμετέχοντες, υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια)


No comments