«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που θέλουν να αποσπαστούν στην ΟΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που θέλουν να αποσπαστούν στην ΟΧΕΗ ΟΧΕ ανακοίνωσε σήμερα (11/06) πως έως τις 19/06 οι ενδιαφερόμενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που υπηρετούν στο Δημόσιο, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στην Ομοσπονδία.
Ακολουθεί η ενημέρωση της ΟΧΕ: «Ανακοινώνεται ότι όσοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που υπηρετούν στο Δημόσιο, θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στην ΟΧΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021, πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 την σχετική αίτηση στην ΟΧΕ στο fax: 210-8225776 ή στο e-mail: info@hhf.org.gr
Η Ομοσπονδία θα προβεί στην αξιολόγηση όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις απόσπασης και θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Πέραν του κωλύματος της ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α. κλάδου Π.Ε. 11 που υπηρετούν στο Δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, δεν επιτρέπεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α. που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για τα αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης.
Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα κωλύματα.

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε πατώντας εδώ». 

No comments