Παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 για την κάρτα υγείας. - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 για την κάρτα υγείας.Με την από 9/1/2019 επιστολή της προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κοινοποίησε την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/669590/26031/2205/279/24-12-2018 (ΦΕΚ 5927/Β’/31-12-2018) όπως ισχύει, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παράταση προθεσμίας της παρ.1 αρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δίνεται παράταση στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι τις 31-07-2019.

Αναμένεται ότι η ΟΧΕ θα προβεί σε ενημέρωση των σωματείων, με το αν οι αθλητές που δεν διαθέτουν κάρτα υγείας, θα μπορούν μέχρι τις 31-7-2019 να αγωνίζονται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που έχει ιατρική θεώρηση σε ισχύ (όπως στο παρελθόν)

No comments