Διευθυντής της ΕΘΝΟΑ ο Γιώργος Μπεμπέτσος - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Διευθυντής της ΕΘΝΟΑ ο Γιώργος Μπεμπέτσος
Στη θέση του διευθυντή της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ) επιλέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ/ΟΧΕ, Γιώργος Μπεμπέτσος.

Η ΕΘΝΟΑ της οποίας Πρόεδρος είναι το μέλος της ΕΟΕ και πρώην πρόεδρος της ΟΧΕ κ. Γιώργος Αλικάκος, λειτουργεί υπό την ΕΟΕ και σκοπός της είναι η διάδοση και προαγωγή του Ολυμπιακού Πννεύματος και της Ολυμπιακής Παιδείας μ'εσα από δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αναμβισβήτητα η επιλογή του Γιώργου Μπεμπέτσου, ενός ικανού στελέχους του αθλήματος, εκτός από προσωπική του διάκριση, αποτελεί και σημαντική τοποθέτηση σε έναν κρίσιμο φορέα, μέσα από την οποία μπορεί να βοηθηθεί τα μέγιστα το άθλημα μας. 

No comments