Τελευταία νέα

Λήγει σήμερα η προθεσμία για συμμετοχή στη σχολή προπονητών
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών Γ' κατηγορίας. Για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει την αίτηση τους και επιθυμούν να το κάνουν, ακολουθούν παρακάτω οδηγίες-διευκρινήσεις:


ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Για τη συμπλήρωση της Αίτησης συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄Κατηγορίας

Η αίτηση με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΓΓΑ, ή να αποσταλεί συμπληρωμένη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην παρακάτω Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
(Κτήριο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα από 25/04/2018 έως 21/05/2018. Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση θα πρέπει να αποσταλούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, ήτοι γεννηθείς το 1997 και πριν.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε τριήμερα από Παρασκευή μεσημέρι, Σάββατο έως και Κυριακή απόγευμα. Θα πραγματοποιηθούν σε ενότητες των πέντε (5) έως εννέα (9) ημερών για τα μαθήματα ειδίκευσης. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με αναλυτική αναφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών και τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Μέρος αυτών (μαθημάτων) θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning).

Η Ιατρική Βεβαίωση χορηγείται από Ιδιώτη Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων στο τηλέφωνο 213 131 - 6062, -6065, -6495 και -6158.

No comments