Κλήσεις σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Κλήσεις σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ενημερώθηκε σήμερα από τον Αθλητικό Δικαστή ότι κάλεσε σε απολογία για την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 τα παρακάτω σωματεία και πρόσωπα:


Αναλυτικά


Κλήση σε απολογία των:


1) PATRICΚ ANDRE TONIAZZO LEMOS, αθλητή του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»

2) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ»

Αναφορικά με την από 18.04.2022 ένσταση του εγκαλουμένου σωματείου κατά του κύρους του αγώνα του με το σωματείο «ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ», τούτη δεν είναι τυπικά δεκτή ως τέτοια και δεν μπορεί να εισαχθεί προς υποστήριξή της ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού Οργάνου για τους κάτωθι λόγους: Κατά μεν τον πρώτο λόγο αυτής, τούτος δεν εμπίπτει σε κάποια εκ των περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 33§4 του Κανονισμού Αγώνων της Ο.Χ.Ε. σε συνδυασμό με το άρθρο 120§1 περ. γ’ και 2 περ. α’ του Ν. 2725/1999 και ως εκ τούτου στερείται αντικειμένου. Κατά δε τον δεύτερο λόγο της, ο οποίος εδράζεται στην περίπτωση του άρθρου 33§4 περ. στ’ του Κανονισμού Αγώνων της Ο.Χ.Ε. σε συνδυασμό με το άρθρο 120§1 περ. γ’ και 2 περ. α’ του Ν. 2725/1999, η ένσταση αυτή δεν είναι τυπικά δεκτή, καθώς δεν υποβλήθηκε και δεν καταγράφηκε στο από 16.04.2022 φ/α αμέσως μετά την κατακύρωση του αγώνα και την αναγραφή του αποτελέσματος στο φ/α (άρθρο 33§4 και 5 περ. γ’ του Κανονισμού Αγώνων της ΟΧΕ), δίχως να ασκεί έννομη επιρροή η μετέπειτα έγγραφη υποστήριξη αυτής και η καταβολή του σχετικού παραβόλου εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα (άρθρο 33§10 του Κανονισμού Αγώνων της Ο.Χ.Ε.).

3) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, προέδρου του σωματείου «ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ»

4) Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Γ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΡΟΥ, αθλητή του σωματείου «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑΣ»

6) Α) Αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.»

Β) ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΛΕΖΙΟΥ, παράγοντα του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.»

No comments