Τροποποιήσεις στις προκηρύξεις σε Handball Premier και Α1 Γυναικών - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Τροποποιήσεις στις προκηρύξεις σε Handball Premier και Α1 ΓυναικώνΤο ΔΣ της ΟΧΕ μετά από σχετική πρόταση της ΔΕΠ/ΟΧΕ αποφάσισε να τροποποιήσει άρθρα των προκηρύξεων της Handball Premier και της Α1 Γυναικών. 


Αναλυτικά:


Άρθρο 9ο: Αναβολή Αγώνων


«Αγώνες που θα αναβάλλονται λόγω Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των συλλόγων, θα διεξάγονται  κατόπιν πρότασης της ομάδας που αγωνίζεται σε Ευρωπαϊκούς αγώνες, την προηγούμενη Τετάρτη, την ενδιάμεση Τετάρτη ή την επόμενη Τετάρτη του Ευρωπαϊκού αγώνα (προσπαθώντας να διευκολυνθεί η αγωνιζόμενη ομάδα στην Ευρώπη, όσο το δυνατόν καλύτερα), χωρίς όμως να αλλάζει η σειρά των αγώνων η οποία έχει προκύψει από την κλήρωση. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ περίπτωση ομάδων που αγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια ημερομηνία στο Ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ή περίπτωση που στις Τετάρτες υπάρχει ήδη ορισμένη αγωνιστική ή σε περίπτωση ορισμού Ευρωπαϊκού αγώνα Τετάρτη έως Παρασκευή) αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δ.Ε.Π.»

Τροποποιείται ως ακολούθως:

Αγώνες που θα αναβάλλονται λόγω Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των συλλόγων, θα διεξάγονται κατόπιν πρότασης της ομάδας που αγωνίζεται σε Ευρωπαϊκούς αγώνες, την προηγούμενη Τετάρτη, την ενδιάμεση Τετάρτη ή την επόμενη Τετάρτη του Ευρωπαϊκού αγώνα (προσπαθώντας να διευκολυνθεί η αγωνιζόμενη ομάδα στην Ευρώπη, όσο το δυνατόν καλύτερα), χωρίς όμως να αλλάζει η σειρά των αγώνων η οποία έχει προκύψει από την κλήρωση. Στην περίπτωση που Ευρωπαϊκοί αγώνες  ορίζονται καθημερινή, τότε οι αγώνες του Ελληνικού πρωταθλήματος θα ορίζονται τουλάχιστον 3 μέρες πριν την Ευρωπαϊκή υποχρέωση εκτός εάν υπάρχει έγγραφη και σύμφωνη γνώμη και των δυο εμπλεκόμενων σωματείων για άλλη ημερομηνία κατόπιν και της έγκρισης της ΔΕΠ. Εξαιρούνται οι διπλοί Ευρωπαϊκοί  αγώνες όπου περιλαμβάνουν καθημερινή (π.χ. ΠΑΡ & ΚΥΡ).

Στην περίπτωση που ορισμός Ευρωπαϊκών αγώνων συμπίπτει με τηλεοπτικούς αγώνες του  Ελληνικού πρωταθλήματος , αρμόδια για την τελική απόφαση της ημέρας και ώρας της τηλεοπτικής μετάδοσης  είναι η ΔΕΠ/Ο.Χ.Ε. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. περίπτωση ομάδων που αγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια ημερομηνία στο Ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ή περίπτωση που στις Τετάρτες υπάρχει ήδη ορισμένη αγωνιστική ή σε περίπτωση ορισμού Ευρωπαϊκού αγώνα καθημερινές αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δ.Ε.Π».


Άρθρο 14ο: Καθυστερήσεις Ομάδων- Διαιτητών


«Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων αναγκών, η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να περιμένει προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι».

Τροποποιείται ως ακολούθως:

«Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων αναγκών, η γηπεδούχος ομάδα και τα στελέχη  είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν 2 ώρες  προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι». 

Άρθρο 18ο: Ιατρός Αγώνα

«…Για την προσέλευση του Ιατρού δίνεται στα γηπεδούχα σωματεία 20λεπτη καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Μετά την παρέλευση των 20 λεπτών, οι διαιτητές «κλείνουν το ΦΑ αναγράφοντας όλα τα ανωτέρω σε αυτό».

Τροποποιείται ως ακολούθως:

«Για την προσέλευση του Ιατρού δίνεται στα γηπεδούχα σωματεία 30λεπτη καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Μετά την παρέλευση των 30 λεπτών, οι διαιτητές «κλείνουν το ΦΑ αναγράφοντας όλα τα ανωτέρω σε αυτό».


Άρθρο 23ο & 25ο: Υποχρεώσεις Σωματείων


«Σε περίπτωση που οι δύο αγωνιζόμενες ομάδες έχουν ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλας, υπόχρεο να αλλάξει είναι το φιλοξενούμενο σωματείο».

Τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον μια εμφάνιση αγώνων ευδιάκριτού ανοιχτού χρώματος και μια εμφάνιση αγώνων ευδιάκριτου  σκούρου χρώματος».

No comments