Κλείνει ( ; ) το Μητρώο στις 30 Σεπτεμβρίου... - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Κλείνει ( ; ) το Μητρώο στις 30 Σεπτεμβρίου...

    


 Η 30η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη αθλητικών σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ όπως και για την επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, σύμφωνα με την επιστολή που εστάλη σε όλες τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις από την Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ και η οποία είναι η εξής :  

«Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το Μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), την οποία και σας διαβιβάζουμε, καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021. 

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα από την πλατφόρμα, αρκετά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο 2020 δεν έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένες αιτήσεις (επικαιροποίηση στοιχείων) για το 2021. 

Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο. 

Συνεπώς, σας καλούμε να ενημερώσετε όλα τα μέλη σας για την τελική προθεσμία και την υποχρέωση υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων προκειμένου να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων».

Τι θα γίνει εφόσον θα έχουν, ήδη, αρχίσει πολλά πρωταθλήματα σε αρκετά σπορ, με ομάδες που σήμερα δεν είναι στο Μητρώο ή άλλες που δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ;

Στο τέλος, διαφαίνεται λύση αλά ελληνικά, αλλά, προς το παρόν, ας κρατήσουμε το ορόσημο της 30ης Σεπτεμβρίου...

Ολα αυτά έπρεπε να είχαν κριθεί πριν από τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων και όχι κατόπιν εορτής...

No comments