Ολα όσα προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για τους προπονητές - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Ολα όσα προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για τους προπονητές


Το νέο νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, που είναι προς ψήφιση στην Βουλή, φέρνει ριζικές αλλαγές για τους προπονητές και την σχέση τους με τις ομάδες.

Εάν όσα αναφέρονται εφαρμοσθούν με τρόπο απόλυτο, τότε, θα προκύψουν στην καθημερινότητα πολλές και ουσιαστικές δυσκολίες, που σε μεγάλο βαθμό θα αποδειχθούν ανυπέρβλητες.

Τα σημαντικότερα από τα σημεία του  νομοσχεδίου για τους προπονητές, οι οποίοι αξίζουν τον σεβασμό όλων μας, ώστε να κατοχυρωθούν επαγγελματικά, αλλά, ας δούμε και το πλαίσιο λειτουργικότητας με την τέχνη του εφικτού ( οι διαδικασίες πληρωμής και η διαθεσιμότητα ικανού αριθμού προπονητών με άδεια Α΄ Κατηγορίας, θα αποδειχθούν αγκάθια )  :

1.  Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις  άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

2. Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι

αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και

αγωνιστικών κατηγοριών.

3. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

4. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α' επιπέδου εργάζονται σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε

ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου.

Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί

προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β'

επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

Η ισχύς του νομοσχεδίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά, ειδικά για τους προπονητές η ισχύς τους θα αφορά το διάστημα από τη σεζόν 2022-2023 και έπειτα, δεν θα είναι άμεση δηλαδή.


No comments