Τελευταία νέα

Έκτακτη ΓΣ στο ΣΥΔΧΑ για αρχαιρεσίες

Το Δ.Σ του ΣΥΔΧΑ καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση, που θα γίνει τη Τετάρτη 03 Μαίου 2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία του συνδέσμου Μονής Προδρόμου 6 & Αριστοτέλους, Αθήνα, με θέματα:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ για την προηγούμενη περίοδο έως και την 31/03/2017.
2. Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού για την προηγούμενη περίοδο. Απαλλαγή  μελών Δ.Σ για τα πεπραγμένα της περασμένης περιόδου.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή επτά (7) τακτικών μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στις 18:00, η  γενική συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στο ίδιο
μέρος και ώρα 19:00. Δικαίωμα συμμετοχής και υποψηφιοτήτων έχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει έως και την Τετάρτη 26/04/2017. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα μέλη να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον Ταμία του ΣΥΔΧΑ.
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στα όργανα του ΣΥΔΧΑ ορίζετε η Παρασκευή 28/04/2017. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στα όργανα του ΣΥΔΧΑ θα γίνεται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συνδέσμου.

No comments