Τελευταία νέα

Με προπονητική ύλη του Χ. Κοτζαμανίδη η βιβλιοθήκη της ΕΑΠ

Υλικό για επιμόρφωση προπονητικής αναπτυξιακών ηλικιών του Χρήστου Κοτζαμανίδη

Η ΕΑΠ/ΟΧΕ με το τεχνικό της επιτελείο ευχαριστούν θερμά για την βοήθεια και την συνεργασία τον Χρήστο Κοτζαμανίδη, καθηγητή προπονητικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, ο οποίος προσέφερε στην βιβλιοθήκη ανάπτυξης υλικό για την επιμόρφωση των προπονητών.
http://www.handball.org.gr/index.php/development/sources

Επίσης έχει αναρτηθεί στην προπονητική βιβλιοθήκη η μετάφραση από τον υπεύθυνο ανάπτυξης
Βορείου Ελλάδος της ΟΧΕ Θανάση Καρακεχαγιά που αφορά το εγχειρίδιο προπόνησης άμυνας.
http://handball.org.gr/images/pdffiles/rnd/24_handball_training.pdf

No comments