Τελευταία νέα

Εκλογές στην ΕΣΧ Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Πρακτικό της 31-3-2016 Πράξης του Δ.Σ  της Ε.Σ.Χ.ΔΥ.Μ  και το άρθρα 14,26, 27, 28, 29 του Καταστατικού της Ένωσης, καλούνται τα Σωματεία –Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30 στα Γραφεία της Ένωσης στο ΔΑΚ Αμυνταίου, με θέματα Ημερησίας Διάταξης :

1.   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  Γ.Σ
2. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγής αυτού.
3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ και απαλλαγή αυτού. Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
4.  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016
Εκλογή 3- Μέλους Εφορευτικής Επιτροπής.
Εκλογή Νέου 9-μελους Δ.Σ. και 3 αναπληρωματικών.
Εκλογή Νέας 3- μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γ.Σ. σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στης 14-4-2016 στον ίδιο χώρο,  και ωρα 19:30, και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

No comments