Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο μεταγραφών - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο μεταγραφών


Σχετικά με τις μεταγραφές των αθλητών – τριών της θερινής περιόδου 2022, για τις οποίες αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ο.Χ.Ε. η υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 25094/ 08-07-2022 εγκύκλιος της Ομοσπονδίας, προς ενημέρωση των σωματείων και των αθλητών, η Ο.Χ.Ε. θέτει υπόψη τους τα εξής:

Ο κανονισμός εγγραφών - μεταγραφών, που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της 27ης/03/ 2022, έχει υποβληθεί προς έγκριση στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης από αυτόν.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά τους λόγους μεταγραφής αθλητών – τριών, έχει εφαρμογή ο ισχύων κανονισμός της Ο.Χ.Ε., με την προσθήκη του λόγου της ελεύθερης μεταγραφής αθλητών ηλικίας 19 ετών και άνω, ο οποίος προβλέπεται απευθείας από την παράγραφο 3A του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4809/2021. Όσον αφορά τις αιτήσεις αθλητών για σπουδαίο λόγο, αυτές θα εξεταστούν από την επιτροπή μεταγραφών, όπως, ως γνωστό, εξετάζονται σε κάθε μεταγραφική περίοδο.

Ως προς τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων μεταγραφής, το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., έχοντας τη δυνατότητα, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του ισχύοντος κανονισμού, όρισε τις αναφερόμενες στην πιο πάνω εγκύκλιο ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων μεταγραφής και οι οποίες συμπίπτουν με αυτές που ορίζονται στον υπό έγκριση από τον Υφυπουργό κανονισμό.

Ευθύς ως εγκριθεί ο κανονισμός από τον Υφυπουργό, θα ισχύσουν άμεσα και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτού, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ο.Χ.Ε.

Τέλος, όσον αφορά τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή αθλητών χωρίς ελληνική υπηκοότητα σε σωματεία και τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο, αυτά προβλέπονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 33 του Ν.2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4603/2019.

No comments