Οι τροποποιήσεις σε καταστατικό και κανονισμούς της ΟΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Οι τροποποιήσεις σε καταστατικό και κανονισμούς της ΟΧΕ

 


Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΧΕ την 27η Μαρτίου 2022 στη Θεσσαλονίκη εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού για την εναρμόνισή του με διατάξεις των νόμων 4726/2020,4791/2021,4809/2021,4825/2021 κλπ, που τροποποιούν διατάξεις του ν.2725/1999 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο, επίσης εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών, προς εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4809/2021, καθώς και τροποποιήσεις του Κανονισμού αγώνων.

Όλες οι τροποποιήσεις αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://handball.org.gr/images/pdffiles/RulesofTransferGreek2022.pdf

No comments