Περί αποζημίωσης για τις μεταγραφές των 19άρηδων... - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Περί αποζημίωσης για τις μεταγραφές των 19άρηδων...

Πότε θα γίνουν οι μεταγραφές ;

Ας δούμε τις ημερομηνίες, όπως προβλέπονται από τη σχετική Εγκύκλιο της ΟΧΕ :

Η πρώτη μεταγραφική περίοδος ορίζεται για το διάστημα 10-31 Ιουλίου ενώ 20 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι μεταγραφές λόγω αποδέσμευσης, 15 Ιουλίου με 15 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές Ελλήνων αθλητών που αγωνίζονται στο εξωτερικό, όπως και αλλοδαπών-Κυπρίων-ομογενών.

Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος θα είναι στο διάστημα 22 Δεκεμβρίου έως 20 Φεβρουαρίου. 

Αναφορικά με το καθεστώς μεταγραφής των αθλητών και αθλητριών που γίνονται19 ετών, θα ισχύσουν τα εξής, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του Aρθρου 5 : 

'' Αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το 19ο έτος της ηλικίας του και εφεξής. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκείται σε κάθε θερινή μεταγραφική περίοδο, εκτός αν μεταξύ του αθλητή και του σωματείου όπου ανήκει έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό που καθορίζει τη διάρκεια του χρόνου της μεταξύ τους συνεργασίας''.

Προβλέπεται παράλληλα η δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποτίμησης της Αξίας των Αθλητών, που επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν μεταγραφή αθλητών άνω των 19 ετών. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία μπορεί ( Σ.Σ. ας κρατήσουμε τον δυνητικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, ως χρήσιμο στοιχείο...) να ορίσει να καταβληθεί στο σωματείο από το οποίο αποχώρησε ο αθλητής που μεταγράφηκε σε άλλο σωματείο αποζημίωση κατάρτισης του αθλητή.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και για τον ορισμό του ποσού, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα παραμονής του αθλητή στο σωματείο, η αγωνιστική ικανότητα του αθλητή όπως αυτή διαμορφώθηκε από την δημιουργική δραστηριότητα του σωματείου, η συμμετοχή του στις Εθνικές ομάδες και την κατηγορία στην οποία ανήκει το αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής.

Επίσης, παραμένει σε ισχύ ότι ''αθλητής μπορεί να μεταγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, λόγω συνδρομής στο πρόσωπο του αποδεδειγμένως σπουδαίου λόγου''.

No comments