Περί κουλτούρας και πολιτισμού... - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Περί κουλτούρας και πολιτισμού...

 Από τον Γιάννη Δημητρίου, Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής Χάντμπολ Γυναικών του Φίλιππου Βέροιας, πήραμε το παρακάτω κείμενο, που δημοσιεύουμε αυτούσιο : 

''Στον απόηχο του final 6 κορασίδων η σχέση αθλητικής κουλτούρας και πολιτισμού.

Το αθλητική κουλτούρα είναι ένας κοινωνικός δεσμός μέσω του οποίου μια ομάδα προσδιορίζεται με μια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Συνήθως είναι ο δεσμός μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ιδεολογιών, πολιτικών, θρησκευτικών και ακόμη και διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων.

Όταν μιλάμε για αθλητικά θέματα, οι ταξινομήσεις παραμένουν στο παρασκήνιο. Αυτό επιβεβαιώνεται επειδή, αν και το άτομο είναι αθλητής ή απλός θεατής, ο αθλητισμός είναι αναμφισβήτητα ένα μαζικό φαινόμενο. Τα πάντα που δημιουργούνται αντικατοπτρίζονται στον αθλητικό χαρακτήρα.

Οι παρουσιάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν χώρους δημιουργίας και πολιτιστικής διάδοσης για όλους όσους εμπλέκονται, είτε είναι αθλητές είτε όχι. Υπό την έννοια αυτή, αντικατοπτρίζουν επίσης το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί σε όλη την ιστορία.

Για τη δημιουργία σωστά ενός ορισμού του όρου «αθλητική κουλτούρα» είναι σημαντικό να επιστρέψουμε στην ετυμολογία των δύο λέξεων  που συνθέτουν τον όρο αυτό, επειδή, κάθε συνοδεύεται από ένα ειδικό, ενιαίο πλαίσιο σε σχέση με κάθε άλλο. μπορεί να κάνει μια προσέγγιση βάσιμη.

Τι είναι ο πολιτισμός ;

Στα λατινικά, ο "πολιτισμός" σημαίνει "καλλιεργεί, τείνει ή σώσει". Στα μέσα του δέκατου τέταρτου αιώνα η λέξη αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται ως «καλλιέργεια μέσω της εκπαίδευσης». Αργότερα συσχετίστηκε με κοινωνικές και συλλογικές ιδέες και έθιμα.

Έτσι, ο πολιτισμός είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων, γνώση, ιδέες, συμπεριφορές, τα έθιμα, τα σύμβολα, τις συνήθειες και τις πρακτικές του ατόμου μέσα στην οικογένειά τους και την κοινωνική ομάδα.

Αυτά τα στοιχεία γενικά μαθαίνονται με την πάροδο του χρόνου, μεταδίδονται από τη μια γενιά στην άλλη μέσω κοινωνικών εμπειριών.

Υπάρχουν ορισμένες πτυχές του πολιτισμού που είναι πιο αναγνωρίσιμες από άλλες, όπως ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μιλούν ή φορούν. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που είναι λιγότερο αντιληπτές και που παρατηρούνται μόνο όταν εξετάζουμε το κοινωνικό περιβάλλον με προσοχή.

Τι είναι το άθλημα ; 

Αρχικά, η λέξη "αθλητισμός" προέρχεται από τη Λατινική να εκτοπιστεί, που σημαίνει "μεταφέρετε ή μετακινήστε κάτι έξω από την πόλη". Με την πάροδο του χρόνου το νόημά του ήταν ποικίλη, συνδέοντας με αναψυχή ή διασκέδαση. Τέλος ήρθε στην τρέχουσα αντίληψη, η οποία την ορίζει ως παιχνίδια και σωματικές ασκήσεις ψυχαγωγίας.

Ο αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα που υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. Είναι η ατομική ή ομαδική, άτυπη ή κανονιστική πρακτική της σωματικής άσκησης. Μπορεί να έχει διαφορετικούς στόχους όπως ψυχαγωγία, αναζήτηση για την κατάσταση της υγείας ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Υπάρχουν επίσης και άλλες δραστηριότητες που, αν και απαιτούν περισσότερη ψυχική από σωματική άσκηση, όπως στην περίπτωση του σκάκι, εξακολουθούν να λαμβάνονται ως αθλήματα.

Και όπως υπάρχουν πολλαπλές μορφές μάθησης ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ικανότητες, υπάρχουν αθλήματα για όλες τις προτιμήσεις. πολλοί συνδέονται στενά με την ατομική ή συλλογική ταυτότητα και τον πολιτισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός ξεπερνά από μόνη του τη σωματική δραστηριότητα. Θεωρεί τα κοινωνικά μέτωπα τόσο ποικίλα που του έχουν δώσει πολιτιστικές διαστάσεις βαθιά ριζωμένες στην καθημερινή ζωή της παγκόσμιας κοινωνίας.

Τι σημαίνει η αθλητική κουλτούρα ;

Όπως προαναφέρθηκε, ο πολιτισμός είναι παγκόσμιος, ένα ενιαίο γεγονός με διαφορετικές πτυχές. Μία από αυτές τις πτυχές είναι αυτή που περιλαμβάνει τον αθλητισμό ως κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μετακινεί μεγάλες πληθυσμιακές μάζες. Αυτό είναι που μπορείτε να μιλήσετε για την αθλητική κουλτούρα.

Η αθλητική κουλτούρα δίνεται από δύο παράγοντες, έναν κοινωνικό και έναν εκπαιδευτικό. Μέσω αυτών η ανθρώπινη ανάπτυξη διαμορφώνεται από την σωματική αλληλεπίδραση των ατόμων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.

Είναι θεμελιώδες να κατανοούμε ότι ο αθλητισμός γεννιέται στην κοινωνία και προς το σκοπό αυτό κατευθύνεται. Ένα από τα πλεονεκτήματα της αθλητικής άσκησης είναι ότι αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια αθλητική ομάδα ή προτίθεται να ενσωματώσει ένα, θα υιοθετήσει τους κανόνες και τις συμπεριφορές της ομάδας..

Ο αθλητισμός ως κοινωνική δραστηριότητα διευκολύνει τις ικανότητες και την ανάπτυξη του αθλητή σε ατομικό και ομαδικό περιβάλλον. Αυτό σας επιτρέπει να υποθέσετε και να κατανοήσετε τις κοινωνικές αξίες και συμπεριφορές. Ομοίως, είναι ένας πόρος που διδάσκει τους πολίτες να εμπλέκονται και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην κοινότητά τους.

Από αυτή την άποψη, η αθλητική κουλτούρα ξεπερνά τις αποστάσεις μεταξύ ατόμων ή κοινωνικών ομάδων. Λειτουργεί επίσης ως σύνδεσμος της κοινωνικής αλλαγής και ενισχύει τον ατομικό σχηματισμό.

ΥΣ.1   Ευχαριστούμε την ομάδα της Α.Ε.Κ για την διοργάνωση της τελικής φάσης και την κυρία Αυγέρη Κατερίνα γιατί με την  κουλτούρα της ως άνθρωπος βοήθησε για την ομαλή διεξαγωγή του final 6.

ΥΣ. 2  Το παραπάνω κείμενο είναι μία σκέψη - εξήγηση για να μπορέσουμε να ξανασυστηθούμε στην μεταβατική αυτή περίοδο  και να επανέλθουμε ομαλά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ''.No comments