Οι ημερομηνίες των μεταγραφών ! - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Οι ημερομηνίες των μεταγραφών !


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετεγγραφών- Εγγραφών της Ομοσπονδίας περιόδου 2021-2022 που εξέδωσε η ΟΧΕ, οι ελεύθερες, με υποσχετική και άνευ συναίνεσης μεταγραφές, καθορίζονται το χρονικό διάστημα από 12 έως 30 Ιουλίου 2021.

Τα σωματεία δύνανται επίσης να πραγματοποιούν μεταγραφές Ελλήνων αθλητών-τριων και την περίοδο 22 Δεκεμβρίου 2021 έως και 10 Ιανουαρίου 2022.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς, κοινοτικούς (πλήρως ενταγμένες χώρες στην Ε.Ε.) και Ομογενείς η περίοδος των μετεγγραφών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 και 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2022.

Ανεξαρτήτως εάν επιστρέφουν στο Ελληνικό σωματείο στο οποίο αγωνίζονταν ή σε άλλο σωματείο, οι Έλληνες αθλητές–τριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό μπορούν  να μετεγγραφούν σε Ελληνικά σωματεία τις περιόδους από 01.07.2021 έως 15.09.2021 και 1.1.2022 έως 31.01.2022

Μέσα στο χρονικό διάστημα από 2/8/2021 έως και 20/8/2021 τα σωματεία θα υποβάλουν τις Καταστάσεις Αθλουμένων στις οποίες θα έχουν σημειωθεί οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα αποδεσμευτούν και δεν θα συμπεριληφθούν στην Δύναμη του Σωματείου κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Οι  Καταστάσεις Αθλουμένων που θα υποβληθούν είναι οριστικές και αμετάβλητες, οποιαδήποτε εκ παραδρομής παράλειψη δεν θα γίνει αποδεκτή μετά τις (20/8/2021).

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα αποδεσμευτούν μπορούν να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε Σωματείο επιθυμούν, το αργότερο έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  πριν την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει η ομάδα που μεταγράφονται. 

Τα έντυπα των μεταγραφών καθώς και όλη την Εγκύκλιο μπορείτε να τα βρείτε και να τα εκτυπώσετε στην διεύθυνση: www.handball.org.gr (ενότητα Άθλημα-Έντυπα Ο.Χ.Ε.).

No comments