Εκλογές για νέο ΔΣ στον Δούκα, στις 02/11 - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Εκλογές για νέο ΔΣ στον Δούκα, στις 02/11Το νέο ΔΣ του Δούκα, για την περίοδο 2021-2024, θα κληθούν να εκλέξουν στις 02/11 (Δευτέρα) και ώρα 17:00 (ή στις 18:00 αν δεν υπάρχει απαρτία) τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα παρόντα μέλη του ΑΣΕΔ, αφού η θητεία της σημερινής διοίκησης εκπνέει. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, είναι τα εξής:


-Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.

-Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά το έτος 2020

-Απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 2020

-Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

-Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. για απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και Επιτροπής από κάθε ευθύνη

-Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου 2021 – Λήψη απόφασης.

-Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών τους για την διενέργεια των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Προέδρου, Μελών Δ.Σ. και Μελών Ε.Ε. για την τριετία 2021-2024.

-Διενέργεια αρχαιρεσιών και έκδοση αποτελεσμάτων


Πηγή: ased.gr (δείτε εδώ)

No comments