Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση από τον ΣΥΠΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση από τον ΣΥΠΧΕΟ Σύνδεσμος Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος με ανακοίνωση που εξέδωσε, απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του, να δώσουν το παρών στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου. Στο πλαίσιο της Γ.Σ. θα αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του έτους 2018-2019.

Η ανακοίνωση του ΣΥΠΧΕ:

"Ο ΣΥΠΧΕ καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γ.Σ. την 15η Μαρτίου και ημέρα Κυριακή, στην Αθήνα, με θέμα την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα θέματα που θα τεθούν στη Γ.Σ. είναι:

Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων, ισολογισμού, οικονομικού απολογισμού και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την χρήση του έτους 2018-2019.
Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού για την χρήση του έτους 2018-2019. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την παραπάνω περίοδο από 06/07/2019 έως 15/03/2020.
Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. αποτελούμενου από εφτά (7) τακτικά μέλη και εφτά (7) αναπληρωματικά.
Εκλογή μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για τον ακριβή τόπο και ώρα της Γ.Σ. ο ΣΥ.Π.Χ.Ε. θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να δώσουν το παρόν.

Εκ του ΣΥ.Π.Χ.Ε.'

No comments