Εκλογές στον σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Εκλογές στον σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Δ.ΧΕ.Β.Ε. ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκλογο-απολογιστικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου.

Ημέρα: Παρασκευή 04 ΝΟΕ 2016
Ώρα: 16:30
Τόπος: Γραφείο του Συνδέσμου
Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση: Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα (μέχρι  την έναρξη της Συνελεύσεως) μέλη του Συνδέσμου
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας: Η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο, στις 19:00
Θέματα της Συνελεύσεως: Διαπίστωση απαρτίας, εκλογή προεδρείου της Συνελεύσεως, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του
απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθετήσεις μελών/δευτερολογίες, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, διεξαγωγή αρχαιρεσιών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες: Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία θα υποβάλουν εγγράφως υποψηφιότητα προς το ΔΣ μέχρι και την 31 ΟΚΤ 2016
Παρατηρητής Ο.Δ.Χ.Ε.: Μερίμνη Ο.Δ.Χ.Ε./ΣΥ.Δ.Χ.Α.

No comments