Τελευταία νέα

Απαλλάχθηκαν από την Ε.ΦΙ.Π οι Γ. Μυλωνάς και Κ. Παπαδοπούλου

Δικαιώθηκαν ο Πρόεδρος Γεώργιος Μυλωνάς και η προπονήτρια Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ ομόφωνα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α) για την αποχώρηση του παιδικού τμήματος χάντμπολ, με γνώμονα την υγεία των αθλητών, από την τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος (Ιούνιος 2015), μετά την καταγγελία μερικών γονέων των αθλητών του τμήματος.

Αναλυτικά η εισήγηση και το σκεπτικό της επιτροπής:

ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

Επί των ανωτέρω δεδομένων, ο εισηγητής κ. Νικόλαος ΠΟΥΛΗΣ
υπέβαλε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής όσον αφορά το σκε-
πτικό αυτής.

Εν όψει των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από το
αποδεικτικό υλικό και την ακροαματική διαδικασία, η καταγγελόμε-
νη προπονήτρια Αικατερίνη Παπαδοπούλου δεν πήρε καμμία από-
φαση για να συμμετάσχει ή να µη συμμετάσχει στην εν λόγω διοργά-
νωση η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου Αναγέννηση Βύρωνα. Η α- 
πόφαση αυτή ελήφθη από τον Πρόεδρο του Σωματείου κ Γεώργιο 
Μυλωνά, όπως ο ίδιος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής. 
Η απόφαση αυτή, παρότι δύσκολη για τους ανήλικους αθλητές 
που ενδεχομένως στερήθηκαν τη μοριοδότηση της διοργάνωσης από 
την ενδεχόμενη διάκριση της ομάδας, κρίνεται αθλητικά σωστή, διότι 
ελήφθη µε γνώμονα την υγεία των ανηλίκων αθλητών. Η ιατρική βι-
βλιογραφία στο θέμα αυτό είναι σαφής (μεταξύ των οποίων αναφέρε-
ται µε ενάργεια η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής ενδεικτικά
στο άρθρο www.healthychildren.orgjEnglishjhealth-
issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Exercise-
Related-Heat-Illness.aspx), συνιστώντας σε συνθήκες ζέστης και υ-
νρασίαο να αποφεύγονται επανειλημμένες αθλητικές συναντήσεις χω-
ρις ετιαρκή χρόνο ανάπαυσης και ανάνηψης δυνάμεων.

Είναι έτσι αλήθεια ότι ενδεχόμενη συμμετοχή των ανηλίκων α- 
θλητών σε τέτοιου είδους διοργάνωση µε αυτές τις συνθήκες (πέντε 
συναντήσεις σε σαρανταοκτώ ώρες, με τη ζέστη και την υγρασία του 
Ιουλίου) θα έθετε την υγεία των ανηλίκων αθλητών σε κίνδυνο. Είναι 
έτσι παράλογο να ζητηθεί από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Σωματείου 
σε ανάλογη περίπτωση να προτάξει τη μοριοδότηση των ανηλίκων α- 
θλητών από τον σοβαρό κίνδυνο της υγείας τους. 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, και κατόπιν της προφορικής διαδι-
κασίας και της αξιολόγησης όλων των αποδεικτικών στοιχείων,

Για τους λόγους αυτούς,

Προτείνω:
Να απαλλαγούν οι ελεγχόμενοι κ.κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου
και Γεώργιος Μυλωνάς από κάθε κατηγορία, και να τεθούν οι καταγ-
γελίες στο αρχείο.


Η εισήγηση του αναπληρωματικού μέλους κ. Νικολάου ΠΟΥΛΗ 
έγινε ομόφωνα δεκτή από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, η ο- 
ποία αναφέρεται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος ομόφωνα απαλλάσσει τους
κ.κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου και Γεώργιος Μυλωνάς από κάθε
κατηγορία και θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 26.2.2016

No comments