Τελευταία νέα

Διεθνής σχολή προπονητών παράλληλα με το EBT

Θα διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ομoσπονδία (EHF), στην Θεσσαλονίκη, παράλληλα με το ebt Finals THESSALONIKI 2016 (www.ebtfinals2016.gr), το διάστημα 18-22 Μαΐου 2016

Τα μαθήματα της Σχολής θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα και, ως εκ τούτου, απαιτείται από τους συμμετέχοντες η επαρκής γνώση της προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν, αλλά και να συμμετέχουν στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, παρουσιάσεις, εξέταση κ.ο.κ. Η συμμετοχή στην Σχολή δεν προϋποθέτει κάποιο κόστος, πέρα από τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των
συμμετεχόντων τα οποία βαρύνουν τους ίδιους. Η παρακολούθηση της Σχολής είναι ολοήμερη.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα ενημερώσει τις Εθνικές Ομοσπονδίες για τον αριθμό των υποψηφίων που θα γίνει δεκτός στην Σχολή από κάθε χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: beachhandball@hhf.org.gr μήνυμα για το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν την Σχολή. Εν συνεχεία, θα ενημερωθούν προσωπικώς εάν η αίτηση συμμετοχής τους γίνει αποδεκτή.

No comments