Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ


Το ΔΣ της ΟΧΕ αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων- μελών της, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα: 11.00 στη Θεσσαλονίκη, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθλητισμού, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου ΓΣ

2. Τροποποίηση κανονισμού εγγραφών- μετεγγραφών
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4. Εκλογή ενός αντιπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της ΟΧΕ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό, η απαιτούμενη απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την 17η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα, και ώρα: 17.00 στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα.

Οι προτάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αντιπροσώπου της ΟΧΕ στην ΕΟΕ και αναπληρωτή αυτού πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στην Ομοσπονδία 10 ημέρες πριν από τη ΓΣ, δηλαδή μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2012. Κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου μπορεί να προτείνει ένα υποψήφιο για την εκλογή του ως τακτικού μέλους της ΟΧΕ στην ΕΟΕ και έναν υποψήφιο για την εκλογή του ως αναπληρωματικού.

Αναφορικά με την τροποποίηση κανονισμού εγγραφών- μετεγγραφών το Δ.Σ. της ΟΧΕ αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ. την μείωση του χρόνου παραμονής ενός αθλητή σε ένα σωματείο στα 8 χρόνια για την ελεύθερη αποδέσμευση του. Πιο συγκεκριμένα θα προταθεί αθλητής ή αθλήτρια τουλάχιστον είκοσι επτά (27) ετών, εφόσον ανήκει στο ίδιο σωματείο τουλάχιστον 8 συνεχή χρόνια (από 10 που ισχύει σήμερα), να έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του.

Επίσης θα προταθεί σε αυτές τις περιπτώσεις μεταγραφών, οι αθλητές να έχουν το δικαίωμα να μεταγράφονται σε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση εκείνου που ανήκουν, κάθε ένα έτος αντί για κάθε δύο έτη που ισχύει σήμερα.

Στην ίδια πρόταση, θα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μεταφοράς της περιόδου μετεγγραφών με εγκύκλιο της ΟΧΕ κάθε χρόνο, ανάλογα με την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Τέλος, θα προταθεί η αλλαγή της διάταξης για τις μετοικήσεις, ώστε οι αθλητές να μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης ασχέτως εάν είχαν συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα.

1 comment

Anonymous said...

τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;;;
ο πρώην που θέλει να πάει στην ε ο ε!